Please install Flash and turn on Javascript.

Firmast

AS K.U.Mell alustas majandustegevusega 1990.aastal. Tegeletud on maaparandusehitusega, keskkonnakaitse rajatiste ehitusega, sidekommunikatsioonide ja elekterside ehitusega. 10 aastat tegeleti ka Kose valla ühisveevärgiteenuse osutamisega. Nüüdseks on peamisteks töövaldkondadeks jäänud sidekommunikatsioonide ehitus ja keskkonnarajatiste ehitus. 2005.a. alustati maavarade (kruus, liiv, maa-aines) kaevandamisega. Seda valdkonda kavatsetakse tulevikus jõuliselt arendada. Järgmistel aastatel plaanitakse jätkata senist tegevust, suurendada maavara kaevandamise mahtusid. AS K.U.Mell on kantud Eesti Majandustegevuse registrisse registreeringu numbriga EH10090412-0001.

AS K.U.Mell soovib olla kliendikeskne, muuta ettevõtte toimimine efektiivsemaks, vähendada oma tegevusest tulenevaid negatiivseid keskkonnamõjusid ning pidevalt täiustada ja parendada oma juhtimissüsteemi. Oma tegevuses lähtuvad AS K.U.Mell töötajad headest tavadest, standarditest ja tegutsevad vastavuses asjakohaste keskkonnaõigusaktide ning muude nõuetega.